Комуналец Гевгелија  доби 20 донирани контејнери од кои 10 за собирање хартија и 10 за пластика и лименки кои во периодот кој следи ќе се распоредат низ Гевгелија.Набавени се и 50 помали контејнери кои ке се стават во функција на училишта и јавни институции низ општината. Правата и обврските околу собирањето, сервисирањето на собирните пунктовиќе бидат регулирани ” ПОМЕЃУ ” Пакомак од Скопје и Комуналец Гевгелија.