Со донација од Данскиот совет заменети вратите и прозорците на детската градинка ” Цветови ”  во Гевгелија.