УЖАС.  Вака е оставена околината на Гевгелија по осум ипол годишно  “РАБОТЕЊЕ”  на предходната власт.