Од монографијата Гевгелија 100 години град (издадена 1986год.) Фотографија на Живко Јаневски фотограф на (поранешна) НИП Нова Македонија.