Високиот водостој и кашестата вода на реката Вардар, денес и покрај убавото време ” не привлечни ” за спортските риболовци.