Вработени од ТППЕ Гевгелија пред ученици од ООУ “Владо Кантарџиев” од Гевгелија зборуваа за општата против пожарна култура како и едукација за заштита од пожари, односно за превентивни мерки  и постапки во случај на пожар.