СОУ„Јосиф Јосифовски“  го
одбележи патрониот празник . Во дворот
на СОУ„Јосиф Јосифовски“  беше положено цвеќе
на бистата на патронот, а потоа започнаа спортските
активности, кои  се одржаа во спортската сала. Во спортските
активности  учество зедоа и учениците од средното училиште од
Инџија, Република Србија, кои ја продолжуваат
повеќедецениската соработка и размена на ученици.