Колку ли Радио Гевгелија бил напред со времето. Во очекување сме, сеуште добро платениот куртонски  медиум да ја започне кампањата за ова “илинденството”. Радио Гевгелија ќе чачка  по старо ….. па нека засмрди.