Еден ден пред одложувањето на седницата на советот, Радио Гевгелија знаеше дека седница ќе нема.  Од причина што од никого не добива средства, од причина беспотребно да не инсталира техника и доведува персонал за седница која нема да се оддржи, од причина што ниту еден советник(за сега) нема храброст да постави советничко прашање за Радио Гевгелија и од други причини www.radiogevgelija.com  ден порано, си објави текст ПОРАДИ ПОВЕЌЕ ПРИЧИНИ. Зошто(?) седницата е одложена пред самиот почеток знае тој што ја закажа односто одложи. Радио Гевгелија” знае” дека одложувачот “знае “оти координаторите “не знаат” дека статутарно имаат право да ја оддржат таквата седница со такво  образложение за одложување.