Во организација на Apollonia Foundation вечерва  во хотелот АПОЛОНИЈА беше отворена
И З Л О Ж Б А на Касиопеја Наумовска. За делата и творештвото на авторот говореше Васко Шутаров.