Во Гевгелија  доасфалтирана улицата”Јане Сандански”.

Во Негорци бетонирана улицата “Фердинанд Јованов”.