Гевгелија ја доби власта која на избори истрча со слоганот содржан во насловот. И така вечерва Гевгелија (инаку “баш ваа вечар” изразито фармерски смрдлива ) започна да го одбележува општинскиот празник.

Една година нова власт, една година промени без промени и не испо-променети директори. Веќе претпоставувате, алудираме на оние за промена на име, та против промена на име па и презиме. ( Што би рекле брача срби и презиме и после зиме исто се зовем). Инаку годинашниот Фолклорен ѓердан го организираше – Пионерскиот дом од Гевгелија кој воедно  го одбележува 35 годишниот јубилеј,  некако страмежливо но и како никако да не сака да каже дека го носи името “Јосип Броз Тито”.

Од друга страна, кога сме кај имињата ниту општина Гевгелија не се изјаснува дали ќе го менува името

Александар Македонски (тениското игралиште) финансирано од Агенцијата за МЛАДИ И СПОРТ  а посетувано од …

Значи вака, За Зелена Гевгелија, за еколошка средина, за функционална нова депонија, ѓубрето треба и да се огради

и да се (загради).