Сепак, нешто “НЕ ШТИМА”. По повод 40 годишниот јубилеј, ООМУ„Васо Карајанов“ од Гевгелија одржа Свечен концерт.Ч Е Т И Р И Е С Е Т годишниот јубилејј се совпаѓа и е дел од прославата на Денот на ослободувањето на Гевгелија-7 ноември. На концертот настапија сегашни, но и поранешни ученици на ова музичко училиште. Сепак нешто НЕ ШТИМА. Да се создаваат кадри 40 или (со зборови) ЧЕТИРИЕСЕТ години, а на свечен концерт по повод ЧЕТИРИЕСЕТ годишнина да има приредба во не исполнета сала “СЕПАК” нешто НЕ Ш Т И М А ! Се поставува прашањето.Каде се кадрите од овие 40 години што не дојдоа на јубилејот на “своето” училиште?