Валандово го одбележа денот на ослободувањето 6 ноември!