Кога ПРИРОДАТА “затајува” , и помагаме на ПРИРОДАТА па макар и во ноември.