Повеќе од осум години една просторија во пионерскиот дом служи како магазин во која е сместена запленетата опрема на Радио Телевизија Гевгелија. Во таа просторија која се држи на само едно штафченце “божем” заклучена најверојатно веќе и нема ништо вредно. Сепак Радио Гевгелија и тоа ништо си го бара. Тоа ништо е сепак барем нешто, барем спомен за продолжение на традицијата од 1956 година. Ако Радио Гевгелија не згаснал и покрај тоа што низ текот на историјата повеќе пати ја менувал сопственичката структура, ќе опстане и сега како сопственост на граѓанско здружение . На предходната власт најважно во режимското време беше да се замолчи РТГ и да се “ојача” еден медиум над кого имаше контрола. Тој медиум добро се храни и од новата власт. Во новата 2019 како стојат работите најверојатно “На секоја објава”   на www .radiogevgelija.com ќе има и кратка приказна за себе.