Годинава ќе биде реконструиран и проширен патот Гевгелија-Богданци-Фурка во должина од 16 км.