Денес во Превентинва Здравствена Заштита, се одбележа денот на здравјето, под мото : “Здравје за сите здравје насекаде”. Учествуваа децата од градинката “Детска радост” , децата од центарот “Мајка Тереза ” и дневниот центар за лица со попреченост.